CHỦ ĐỀ

Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch

"Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" nhận 30 tấn nông sản từ Quỹ Đạo Phật ngày nay

(NLĐO) - Đồng hành cùng Chương trình "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" của Báo Người Lao Động, Quỹ Đạo Phật ngày nay - chùa Giác Ngộ mong muốn kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân tại các khu vực cách ly, phong tỏa và công nhân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch.

"Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" nhận 30 tấn nông sản từ Quỹ Đạo Phật ngày nay
Xem thêm