HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - Đặt mua báo

CHỦ ĐỀ

Tiến tới Đại hội XII Công đoàn TP HCM

TỪ ĐẠI HỘI ĐẾN ĐẠI HỘI: Tạo sự khác biệt

Thời gian tới, Công đoàn Việt Nam sẽ đối diện với nhiều thách thức khi các tổ chức đại diện người lao động (NLĐ) khác ra đời và hoạt động song song. Trong bối cảnh cạnh tranh ấy, làm sao để khẳng định chỗ đứng vững chắc là một thách thức với Công đoàn Việt Nam.

TỪ ĐẠI HỘI ĐẾN ĐẠI HỘI: Tạo sự khác biệt
Xem thêm