CHỦ ĐỀ

45 năm rực rỡ tên vàng

20 năm làm dân TP HCM

Tôi may mắn được gặp những người có tấm lòng bao dung, tính tình lương thiện nên mảnh đất này đã giữ chân tôi ở lại để giờ đây tôi tự hào mình là công dân TP HCM

20 năm làm dân TP HCM