Hồ Kim Khánh (kimkhanhangela@gmail.com) hỏi: "Hợp đồng lao động (HĐLĐ) của tôi ký với công ty vào tháng 2-2007 bao gồm thời gian 2 tháng thử việc. Đầu tháng 9-2019, tôi xin nghỉ việc nhưng khi tính trợ cấp thôi việc, công ty không tính thời gian thử việc. Khi tôi thắc mắc thì công ty trả lời họ áp dụng khoản 5, điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2015/NĐ-CP. Trả lời của công ty tôi có hợp lý không?".

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Khoản 4, điều 2 Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định: Trường hợp HĐLĐ có hiệu lực trước ngày Bộ Luật Lao động năm 2012 có hiệu lực thi hành mà HĐLĐ có thỏa thuận thời gian thử việc thì thời gian làm việc thực tế cho người sử dụng lao động làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm bao gồm cả thời gian thử việc trong HĐLĐ. Như vậy, ở trường hợp trên, khi tính trợ cấp thôi việc cho chị Khánh, công ty phải tính cả thời gian thử việc mới đúng quy định.