Chăm lo công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Hơn 400 công nhân (CN) Công ty TNHH Kyung Rhim Việt Nam đã tham gia chương trình game show "Âm nhạc và CN" do LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM tổ chức sáng 29-11.

Chăm lo công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Xem thêm