Nỗ lực hỗ trợ người lao động gặp khó vì dịch

Lao động phi chính thức không có hợp đồng nên các cơ quan chức năng tại TP Đà Nẵng gặp khó khăn trong việc nắm danh sách để lên phương án hỗ trợ

Nỗ lực hỗ trợ người lao động gặp khó vì dịch
Xem thêm