Tiếp tục tuyển điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản làm việc

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Dolab), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa thông báo tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý khóa 8 năm 2019.

Tiếp tục tuyển điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản làm việc
Xem thêm