Nhật Bản thu hút điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sang làm việc

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) vừa tổ chức hội nghị sơ kết chương trình hợp tác đưa ứng viên điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản theo Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA) giai đoạn 2012-2019.

Nhật Bản thu hút điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sang làm việc
Xem thêm