CHỦ ĐỀ

Hiến kế cho TP HCM

TP HCM phải làm gương cho cả nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM, Ban Thường vụ Thành ủy TP thể hiện quyết tâm cao hơn nữa, sắp tới phải là một tập thể đoàn kết vững mạnh, mẫu mực, làm gương cho cả nước

TP HCM phải làm gương cho cả nước
Xem thêm