CHỦ ĐỀ

Hiến kế cho TP HCM

Lắng nghe người dân hiến kế: Sông Sài Gòn là tài sản vô giá

Sông Sài Gòn góp phần cấp nước sinh hoạt, thoát nước mưa, làm đẹp cảnh quan, điều hòa không khí, như món quà quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho TP HCM

Lắng nghe người dân hiến kế: Sông Sài Gòn là tài sản vô giá
Xem thêm