CHỦ ĐỀ

Mời góp ý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Giảm giờ làm không phải là chuyện xa xỉ ở Việt Nam

Động thái giảm giờ làm không hề là chuyện chỉ diễn ra ở những nước phát triển. Mối lo về viễn cảnh các doanh nghiệp sẽ vì đó mà rời khỏi Việt Nam cũng thiếu căn cứ thuyết phục.

Giảm giờ làm không phải là chuyện xa xỉ ở Việt Nam
Xem thêm