Bảo đảm tương lai

Nhận khoản lương hưu đầu tiên sau khi nghỉ hưu, một người bạn của tôi nói: "Không phải là khoản tiền lớn, song nó đem lại sự an tâm. Có cuốn sổ hưu, tâm thế cũng nhẹ nhàng, xem như mình đã có phần đóng góp công sức cho xã hội, nay được ghi nhận để không phải lo âu nhiều lúc tuổi già".

Bảo đảm tương lai
Xem thêm