Lý lẽ của điện một giá

Hai quan điểm hiện nay vẫn chưa phân thắng bại về cách tính giá điện là sử dụng biểu giá điện bậc thang hay điện một giá.

Lý lẽ của điện một giá
Xem thêm