Trả giá vì lơ là với dịch bệnh Covid-19

Những cảnh báo nghiêm khắc nhất không được tuân thủ; nỗi lo lắng lớn nhất thành hiện thực: Đã phát hiện một số người dương tính với SARS-CoV-2 tại TP HCM. Hành trình bình yên trước đại dịch phải dừng lại ở ngày thứ 89.

Trả giá vì lơ là với dịch bệnh Covid-19
Xem thêm