NÓNG: 4 trường hợp người lao động được trả lương ngừng việc vì Covid-19

(NLĐO) - Việc trả lương ngừng việc căn cứ vào quy định tại Điều 99 của Bộ luật Lao động để xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc (do lỗi của người sử dụng lao động hay người lao động hay do nguyên nhân khách quan) để xác định trả lương ngừng việc cho người lao động.

NÓNG: 4 trường hợp người lao động được trả lương ngừng việc vì Covid-19
Xem thêm