Doanh nghiệp về quê tuyển lao động

Vào dịp cuối và đầu năm, hàng loạt doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM đang chạy đôn chạy đáo vì nguồn lao động thiếu hụt trầm trọng, trong khi đơn hàng có xu hướng tăng

Doanh nghiệp về quê tuyển lao động
Xem thêm