Phòng bệnh phải từ gốc

Công tác phòng chống khói bụi và ô nhiễm môi trường sống cũng phải tuân theo quy luật "phòng hơn chống" và phòng phải từ gốc mới thật sự có hiệu quả.

Phòng bệnh phải từ gốc
Xem thêm