Tổ chức kỳ thi kỹ năng đặc định tại Việt Nam

Ngày 23-3, kỳ thi kỹ năng đặc định (KNĐĐ) do Hiệp hội Nguồn nhân lực xây dựng Nhật Bản (JAC) tổ chức sẽ lần đầu tiên diễn ra Việt Nam.

Tổ chức kỳ thi kỹ năng đặc định tại Việt Nam
Xem thêm