Vất vả làm phim mùa dịch

Đã có kinh nghiệm trước đó nên nhiều nhà sản xuất, đạo diễn không quá bối rối khi phải làm phim trong tình hình dịch trở lại nhưng vì bảo đảm an toàn, mọi hoạt động phải thận trọng, dù vất vả hơn

Vất vả làm phim mùa dịch
Xem thêm