Phim truyền hình Việt: Dài, dai và dở

Nhiều phim truyền hình Việt rơi vào cảnh phần đầu hay nhưng đến giữa và về cuối lại dài dòng, luẩn quẩn và có một cái kết không thỏa mãn khán giả

Phim truyền hình Việt: Dài, dai và dở
Xem thêm