Tìm không ra ca khúc hay trong MV

Khi thị trường âm nhạc là những cuộc cạnh tranh bằng lượt view và âm nhạc không còn trở thành nền cho những câu chuyện được thêu dệt bằng ngôn ngữ điện ảnh, làm sao có được ca khúc hay?

Tìm không ra ca khúc hay trong MV
Xem thêm