HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - Đặt mua báo

Bình quân 1 năm có khoảng 15.820 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc

Bộ Nội vụ cho biết, trong 2,5 năm, có 39.552 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, chiếm 2% tổng số biên chế được giao. Như vậy, tính bình quân 1 năm có khoảng 15.820 người nghỉ việc

Bình quân 1 năm có khoảng 15.820 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc
Xem thêm