Kaigo - Xu hướng công việc đang "hot" tại Nhật Bản

Theo ước tính, dân số Nhật Bản trên 65 tuổi sẽ chiếm đến 40% tổng dân số vào năm 2060. Để đối phó với gánh nặng kinh tế quốc gia trong tương lai, Nhật Bản đặt mục tiêu tuyển dụng hơn 10.000 Kaigo (chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi) và tạo điều kiện tốt nhất cho lao động nước ngoài đến và làm việc ở quốc gia này.

Kaigo - Xu hướng công việc đang "hot" tại Nhật Bản
Xem thêm