6 quy định mới giáo viên cần biết từ tháng 10-2020

Nhiều quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực, đặc biệt kể đến Thông tư 24/2020, Thông tư 27/2020 và Thông tư 28/2020. Ba Thông tư này sẽ được đưa vào thực hiện trong tháng 10-2020 với nhiều điểm mới đáng chú ý mà giáo viên cần biết.

6 quy định mới giáo viên cần biết từ tháng 10-2020
Xem thêm