Nên giảm giờ làm cho công nhân

Đại bộ phận công nhân ủng hộ đề xuất giảm giờ làm và tăng ngày nghỉ của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Nên giảm giờ làm cho công nhân