Đại biểu HĐND TP HCM bày tỏ nhiều lo ngại

Những lo ngại của đại biểu HĐND về chi thu nhập tăng thêm khó bảo đảm công bằng, giải phẫu thẩm mỹ chưa được quản chặt đã được tư lệnh các ngành giải thích trên nghị trường

Đại biểu HĐND TP HCM bày tỏ nhiều lo ngại
Xem thêm